Een volledige aanpak

AANPAK OP MAAT VAN DE KLANT

Een huis bouwen of verbouwen is geen alledaagse gebeurtenis maar één van de belangrijkste beslissingen in uw leven. Het is een boeiende ervaring die veel fijne momenten met zich meebrengt, maar het houdt ook duidelijke keuzes in waarmee u uw verdere leven geconfronteerd blijft. Uw huis is dus meer dan een aantal vierkante meter en wat bakstenen of andere bouwmaterialen. Het is in de eerste plaats uw leef- en beleefomgeving.

Om van uw huis ook uw thuis te maken, moet u er zich goed in voelen. Een huis moet niet enkel mooi maar ook comfortabel en functioneel zijn. Een architect kan u helpen om dat te bereiken. Hij luistert naar uw wensen en verwachtingen, zo kan hij een omgeving creëren die uw behoeften en uw gevoelens weerspiegelt.

EEN EERSTE GESPREK

Een eerste verkennend gesprek is een goede manier om kennis te maken, standpunten toe te lichten en een een beter beeld te krijgen van uw bouwproject. Dit gesprek is vrijblijvend, dus zonder één van de partijen verder te verbinden.

De architect kan u zijn opvattingen over het beroep toelichten, referenties tonen en zijn manier van werken omschrijven. Hij stelt u daarbij vragen over uw wensen en huidige en toekomstige verwachtingen. Hoe duidelijker u uw leefgewoonten en verwachtingen meedeelt, hoe beter de architect later zijn voorontwerp volgens uw wensen kan opmaken.

(VOOR)ONTWERP

De architect maakt eerst een studie van het bouwproject waarbij hij rekening houdt met uw wensen en behoeften, uw budget, het bouwterrein en de stedenbouwkundige voorschriften. Het resultaat is een voorontwerp dat u een duidelijk beeld geeft van uw toekomstige woning. Een goed doordacht voorontwerp is van essentieel belang. Het vormt namelijk de basis voor alles wat volgt. Neem dus de tijd om het grondig te evalueren. Als het ontwerp niet beantwoordt aan uw verwachtingen is dit het geschikte moment om samen bij te sturen. De finale goedgekeurde versie werkt de architect verder uit tot een volledig ontwerp voor het bouwaanvraagdossier.

BOUWAANVRAAG

Op basis van het ontwerp stelt de architect het dossier samen voor de stedenbouwkundige aanvraag.

Het dossier voor de aanvraag omvat onder meer:

 • alle wettelijk vereiste officiële formulieren,
 • een situatieplan,
 • een inplantingplan dat uw woning situeert op het terrein en eventueel ten opzichte van aanpalende constructies,
 • de grondplannen, doorsneden en geveltekeningen,
 • de vereiste foto´s van het terrein of de bestaande toestand.

Het aanvraagdossier wordt ingediend bij de gemeentelijke overhead (digitaal of op papier) die op haar beurt, voor zover dit vereist is, de stukken overmaakt aan de betrokken diensten. De termijn waarbinnen de gemeente moet beslissen over de stedenbouwkundige aanvraag ligt wettelijk vast.

UITVOERING

In overleg met de architect bepaalt u een geschikte uitvoeringsmethode en contractvorm voor de uitvoering de werken. Hierbij zijn verschillende formules mogelijk waarbij u bijvoorbeeld zelf uitvoerende of coordinerende taken uitvoert.

Hieronder vindt u een een overzicht van elementen van een uitvoeringsdossier en andere bouwpartners waarmee u dient rekening te houden en waarin de architect u kan adviseren en bijstaan (geen wettelijke verplichting).

Het uitvoeringsdossier:

 • De uitvoeringsplannen en de nodige bijpassende detailtekeningen
 • Een bestek (of lastenboek of technische beschrijving)
 • Een samenvattende of gedetailleerde opmetingstaat.
 • Een administratief lastenboek (dit beschrijft de rechten en plichten van de partijen voor de uitvoering)
 • De technische beschrijving, ook gekend als bijzonder bestek (dit omschrijft alle bijzonderheden van het gebouw, de ligging, de aard van de werken, de uitvoering en de kwaliteit en verwerking van de materialen). Eventuele detailtekeningen kunnen bepaalde constructie-elementen verduidelijken.
Aan de hand van het deze documenten kunnen de aannemers een nauwkeurige en gedetailleerde offerte opstellen.

Andere bouwpartners en diensten waarmee u dient rekening te houden of te overwegen bij de start van de bouwwerkzaamheden:

 • Veiligheidscoördinatie
 • Verslaggeving energieprestatieregelgeving
 • Grondonderzoek
 • Stabiliteitsstudie
 • Studie van technische installatie
 • Muurovernames
 • Plaatsbeschrijvingen

Tijdens de uitvoering voert de architect controles uit op de werf (wettelijk verplichting) om na te gaan of de werken uitgevoerd zijn volgens de plannen en voorschriften en volgens goed vakmanschap. Van deze bezoeken wordt telkens een verslag opgemaakt.

OPLEVERING

Eenmaal de werkzaamheden beëindigd zijn, kunnen ze worden opgeleverd. Er wordt nagegaan of alle werken uitgevoerd zijn volgens de vereiste kwaliteitsnormen.

Van de oplevering wordt een procesverbaal opgemaakt op datum, dat alle partijen ondertekenen.